Ο Μικρός Πρίγκηπας  (Antoine de Saint-Exupéry)

COPYRIGHT NOTICE

This book, as a translation from the original in French, is considered by the translator to be in public domain and freely distributable under the Creative Commons license (CC-BY-SA 3.0), in all countries in which the original has also passed to the public domain (e.g. Canada, Australia, e.o.). In all other countries, in which the original is still protected by local copyright laws, reading, downloading, printing, publishing (in printed or electronic form) or reproducing of this book without the explicit consent of the copyright holders is illegal. Please check regarding the status of local copyright protection in your country, and - please - uphold the Law. For information purposes, interested parties may consult, regarding global copyright status, the respective lemma of the English Wikipedia.

CC-BY-SAin Canada & Australia
15 February 2013

ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Το βιβλίο αυτό, ως προς τη μετάφραση του από το πρωτότυπο, στη Γαλλική γλώσσα, θεωρείται κοινό κτήμα (αγγλιστί "in public domain") και διανέμεται ελεύθερα βάσει της άδειας Creative Commons (CC-BY-SA 3.0), σε όλες τις χώρες στις οποίες το πρωτότυπο έχει περιέλθει επίσης σε δημόσια χρήση (π.χ. Καναδάς, Αυστραλία, κ.α.). Σε όλες τις άλλες χώρες, στις οποίες το πρωτότυπο στη Γαλλική γλώσσα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατοχή των νόμιμων δικαιούχων, φυσικών ή νομικών προσώπων, όσον αφορά στα πνευματικά δικαιώματα, η ανάγνωση, αποθήκευση, έκδοση (έντυπη ή ηλεκτρονική), διανομή ή αναπαραγωγή του βιβλίου αυτού, χωρίς την άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων του πρωτοτύπου, είναι παράνομη. Παρακαλώ, ελέγξτε το ισχύον καθεστώς στη χώρα σας και μην παραβιάζετε τον Νόμο. Για την Ελλάδα, το καθεστώς ισχύος των πνευματικών δικαιωμάτων είναι καθορισμένο στα 70 έτη από τον θάνατο του συγγραφέα, επομένως, το πρωτότυπο θα καταστεί δημόσιο κτήμα στα τέλη του 2014. Εντελώς ενδεικτικά, σε σχέση με το ισχύον καθεστώς στη χώρα σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε το αντίστοιχο λήμμα της Αγγλικής Wikipedia.

15 Φεβρουαρίου 2013

ΕΑΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ, ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ:


Διαβάσετε το βιβλίο στα Ελληνικά
Να κατεβάσετε το βιβλίο σε μορφή PDF
Να κατεβάσετε το βιβλίο σε μορφή epub
Να κατεβάσετε το βιβλίο σε μορφή mobi