ΣΚΟΡΠΙΟΣ (31/05/2017)
Το σκοτεινότερο σημείο είναι ακριβώς κάτω από τη λάμπα,
ειδικά όταν φοράτε γυαλιά ηλίου. Βρείτε ευκαιρία να σβήσετε
το τσιγάρο. Ευτυχώς σας αγαπούν.


Category:    | Date: 2017-05-31


Category:    | Date: 2017-02-20

Μυστήρια στην Ινδία


Category:    | Date: 2016-11-03


Category:    | Date: 2016-10-31


Category:    | Date: 2016-09-06

"Quand tu veux construire un bateau,

ne commence pas par rassembler du bois,

couper des planches et distribuer du travail,

mais reveille au sein des hommes

le desir de la mer, grande at belle"

 

Σήμερον: Εορτή της Μετά μορφώσεως

... Read more »


Category:    | Date: 2016-08-06

Karamata, Jovan. "Sur une inégalité relative aux fonctions convexes."

Publications de l'Institut mathematique 1.1 (1932): 145-147.


Category:    | Date: 2016-08-06


Category:    | Date: 2016-08-06


Category:    | Date: 2016-07-31

1 2 3 4 5 6 »